Adventní bál Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizace

Na 90 seniorů Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizace se sešlo v pátek dne 4. prosince 2015 ve společenském sále Domova pro seniory v ul. Barvířská na dlouho připravované akci ADVENTNÍ BÁL. Společně se na této akci sešli senioři z Domovů pro seniory, ul. Barvířská, ul. Antonína Dvořáka, ul. Jiřího Wolkera a z Penzionů pro seniory, ul. Komořanská, ul. Albrechtická, ul. Ke Koupališti a z Pečovatelské služby, ul. Růžová. Dále byli přítomni zástupci vedení, a to paní ředitelka PhDr. Pavla Radová, vedoucí zařízení paní Marie Škrhová, Bc. Venuše Zaspalová, DiS. a Marcela Baboučková. A samozřejmě také zaměstnanci organizace, kteří se starali o obsluhu a servis, program moderovala kulturně výchovná pracovnice. Z přizvaných VIP hostů se dostavila paní Ing. Pavlína Lišková se svou kolegyní ze spolku  Liška mazaná, z. s.

Program Adventního bálu se skládal ze tří částí – objednaného programu společnosti MAJA Praha – vystoupení s názvem Z babiččiny krabičky a dědečkova kufru aneb Od písniček Karla Hašlera po songy z První republiky s protagonisty Blankou Tůmovou a Pavlem Skalickým, přítomna byla i ředitelka této organizace paní Jana Matějková, druhou část tvořilo předtančení Tanečního studia Kamily Hlaváčkové Most – konkrétně vystoupily sólistky Štěpánka Maříková, Terezka Nosková, Barbora Kalbáčová a „Rodičovský“ tým maminek, a třetí blok byla taneční část s hudebníkem Martinem Březinou.

Adventní bál byl realizován za podpory našich sponzorů – Ústeckého kraje a Lišky mazané, z. s. Sponzorům moc děkujeme. Nutno ještě poděkovat našim souborům Babčám mažoretkám, Komořankám a Marfuškám, které přispěly svým kulturním vystoupením při dobrovolném „Bazaru“. Výtěžek z bazaru byl věnován na tuto akci právě spolkem Liška mazaná, z. s.

Hlavním přínosem akce bylo společné setkání seniorů ze všech zařízení organizace při této kulturní akci, kde se navzájem setkají uživatelé několika domovů a penzionů, kontaktují se a seznamují, rozšiřují si navzájem okruh svých známých, společně si zazpívají, zatancují a tím se dostanou ze svého stereotypu všedních dní, hlavně se vzájemně pobaví.

Helena Houšková, kulturně výchovná pracovnice