Den seniorů ve Zlíně

Krajská rada seniorů Zlínského kraje uspořádala pod záštitou hejtmana MVDr. Mišáka tradiční oslavu Mezinárodního dne seniorů. Kongresový sál zlínského hotelu Moskva zaplnili odpoledne 1. října 2015 senioři celého kraje. Přátelské posezení zahájila předsedkyně krajské rady Iva Pilková. Po přivítání a přednesení zdravice vyzvala přítomné ke společnému slavnostnímu přípitku nejen ke dni seniorů, ale i k 10. výročí založení RS ČR. Na úvod zorganizoval Český svaz žen vystoupení dětí z mateřské školy Zlín, Slovenská 1808 pod vedením paní ředitelky Mgr. Jany Moučkové. Výročí založení RS ČR připomněl zúčastněným seniorům i drobný upomínkový dárek. K dobré náladě při tanci a zpěvu pak přispěla kapela Klubu seniorů Kvítková Zlín pod vedením pana Zbranka. Více než 270 seniorů celého kraje tak důstojně oslavilo letošní seniorská výročí.