Ohlédnutí předsedkyně KRS Olomouckého kraje

Vážené seniorky, vážení senioři, dovolte krátké ohlédnutí na uplynulý rok, který byl z mého pohledu k Vám seniorům poměrně příznivě nakloněn.

Na 2. Zasedání Krajské rady seniorů Olomouckého kraje 24.11.2014, za účasti předsednictva Rady seniorů České republiky a hejtmana Olomouckého kraje, byla zvolená do čela KRS za Olomoucký kraj nová předsedkyně Milena Hesová.

Dle slov předsedy RSČR Dr.Zdeňka Pernese se díky obrovskému úsilí RSČR se podařilo zvednout laťku skromného života seniorské populace.Došlo k obnovení plnohodnotné valorizace penzí, znovu obnovení zrušené slevy na dani pro 150 000 pracujících důchodců a zrušení poplatků ve zdravotnictví. RSČR zpracovala návrh zákona o minimálním starobním důchodu a pokud bude přijat, zásadním způsobem se změní postavení 185 534 příjemců nejnižších penzí.

Základní myšlenkou a cílem Krajské rady seniorů Olomouckého kraje, který sčítá 146 000 seniorů, je snaha aktivizovat kluby seniorů a spolky veteránů na území kraje pro zapojení do činnosti KRS, podílet se na řešení problematiky seniorů, zaměřit se na volno časové aktivity seniorů, cestování, využívání slev Senior pasu , pořádání seniorských sportovních soutěží na úrovni kraje a celostátní , řešení problémů a požadavků k otázkám života seniorů. K tomuto účelu byla nově zřízená na podatelně KÚ v Olomouci schránka, kde můžete směřovat všechna vaše přání,nápady,připomínky, ale i třeba žádosti o členství.

Závěrem mi dovolte popřát jménem předsednictva KRS Olomouckého kraje nám Všem hodně síly a zdaru pro společnou věc.

 

Milena Hesová, předsedkyně Krajské rady seniorů Olomouckého kraje