Konference o sociálním bydlení

V úterý 27. ledna 2015 proběhla v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR konference o sociálním (dostupném) bydlení pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha. Rada seniorů ČR byla spolupořadatelem této konference a ne náhodou. Sociální bydlení a jeho dostupnost pro seniorskou populaci je jedním z témat, které se usilovně a systematicky věnuje. Snaží se prosadit existenci zákona o sociálním bydlení a připomínkovala i koncepci sociálního (dostupného) bydlení, která byly na konferenci představena.
S představou státních orgánů o této problematice a jejím řešení seznámili přítomné zástupci ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva pro místní rozvoj a nechyběla ani zástupkyně ministerstva pro lidská práva a rovné příležitost. O svých zkušenostech z praxe pak informovali zástupci mnoha organizací i zástupci vlastníků bytů.  Se svým příspěvek na téma bydlení seniorů vystoupil rovněž předseda RS ČR Dr. Zdeněk Pernes. Jeho prezentaci najdete v kompletním znění na odkazu níže.

prezentace bydleni