Rada seniorů bojuje za vyšší příspěvek na bydlení

Rada seniorů ČR obdržela k připomínkování návrh nařízení vlády, kterým se nastavuje výše příspěvku na bydlení pro rok 2015. Jde o důležitý právní předpis, který významným způsobem ovlivňuje finanční dostupnost nájemního bydlení osamocených seniorek a seniorů. Prvně v historii navrhuje MPSV příspěvek meziročně snížit. A to pro osamocené osoby o 88 Kč v Praze, o 104 Kč v Brně, Ostravě, Plzni, Liberci a Olomouci a o 106 Kč v ostatních statutárních městech. Rada seniorů ČR se snížením nesouhlasí, pro snížení nejsou objektivní důvody.  S ohledem na ohlášený nárůst cen plynu a potažmo cen tepla, dále vodného, stočného a svozu komunálního odpadu naopak požadujeme příspěvek o 2 až 4 procentní body navýšit. Oproti návrhu jde o navýšení u osamocených osob o 223 až 396 Kč.

Připomínky k nastavení příspěvku na bydlení 2015