Jak dát hlas kandidátům RS ČR

Předseda RS ČR Dr. Zdeněk Pernes informoval seniorské hnutí, že na základě rozhodnutí 2. sjezdu Rady seniorů ČR se členové RS ČR do říjnových komunálních voleb aktivně zapojili (celý text najdete zde). V této souvislosti apeluje RS ČR na své členy,  aby podpořili tyto kandidáty:

V Brně paní Mgr. Alenu Kudličkovou a Petra Kalábka
v Plzni Ing. Jiřího Čermáka, Dr. Karla Heřmana a Václava Němečka
v Českých Budějovicích Václava Minaříka
 v Pardubicích Ing. Emila Eflera
v Mostě pana Aloise Malého
.

Jde o zkušené a odpovědné funkcionáře, kteří pro společnost a seniorskou populaci mnoho vykonali. Jak při volbě postupovat? Protože je postup od minulých voleb poněkud odlišný, připravila RS ČR pro své členy stručný návod. Pozor, je třeba uvést hned v úvodu, že vybraný preferovaný kandidát se NEKROUŽKUJE, ALE OZNAČUJE KŘÍŽKEM. Dále je postup tento:

Každý volič má tolik hlasů, kolik členů zastupitelstva má být voleno.  S těmito hlasy může volič naložit následujícími způsoby:
a) zakřížkuje pouze ne více než jednu ze stran
b) zakřížkuje jednu stranu a libovolný počet kandidátů v jedné či více stranách, ne však větší než je počet členů zastupitelstva, který má být volen
c) zakřížkuje pouze libovolný počet kandidátů v jedné či více stranách, ne však větší než je počet členů zastupitelstva, který má být volen