Vedení RS ČR u ministryně pro místní rozvoj

Delegace RS ČR a MMR během jednání

Delegace RS ČR a MMR během jednání

 

Rada seniorů ČR se dlouhodobě snaží řešit komplexně problémy, s nimiž se potýká seniorská populace. Mezi nejpalčivější patří problematika bydlení. Nedostatek malometrážních bytů zejména v Praze a dalších velkých městech přivádí seniory mnohdy do velmi svízelných situací, kdy úhrady související s bydlením v bytech větších často spolykají veškeré prostředky z důchodu.

Tato problematika spadá do kompetence ministerstva práce a sociálních věcí a také do ministerstva pro místní rozvoj. Právě proto mířily v pátek 28. února kroky vedoucích představitelů RS ČR právě na MMR, za ministryní Věrou Jourovou.

Se situací seniorů v ČR celkově seznámil paní ministryni a její tým předseda RS ČR dr. Zdeněk Pernes. Vysvětlil také, jak to se s doplatkem na bydlení a proč na něj mnozí senioři nemají šanci dosáhnout, a nabídl pomoc RS ČR při řešení tohoto problému.

Místopředseda RS ČR ing. Milan Taraba pak předsedu Pernese doplnil a přispěl rovněž zkušenostmi ze zahraničí.

Dále byly otevřeny problémy související s právním předpisem o posuzování výše nájemného a s využitím Evropských fondů seniorskou populací. Delegace Rady seniorů vznesla požadavek na systémovou změnu v posuzování opodstatněnosti výše tržního nájemného v nájemních bytech,  které je založeno na soudních znalcích. Tuto konstrukci považuje RS ČR za nedokonalou a pro seniory diskriminační. Paní ministryni byly v této souvislosti předány příslušné návrhy.

Ministryně se zájmem vyslechla delegaci RS ČR, přislíbila pracovat na zákonu o sociálním bydlení a projevila snahu se problematikou bydlení seniorů zabývat a hnedat možnosti, jak ji řešit co nejrychleji a nejefektivněji. Na závěr se obě strany dohodly, že se budou v pracovních týmech potkávat pololetně, aby zhodnotily, do jaké míry se daří jejich snahy a záměry naplňovat.

Po skončení jednání poskytli Věra Jourová, Zdeněk Pernes a Milan Taraba své vyjádření také štábu ČT.