Rada seniorů ČR požaduje spravedlivou valorizaci penzí

K zabezpečení plnohodnotné valorizace penzí 2015 je nezbytné změnit zákon o důchodovém pojištění. Po dohodě předsedy Rady seniorů ČR s premiérem připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí příslušnou novelu zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Dle názoru Rady je novela polovičatá. Neumožňuje totiž vládě  volně nastavit tzv. základní výměru penzí. Rada seniorů ČR upozorňuje vládu, že zachování Drábkovy automatické valorizace valorizace základní výměry důchodu je systémově chybné a znemožňuje  při valorizaci penzí vykompenzovat růst životních nákladů důchodců s nízkými penzemi. Důchody do 8 000 Kč pobírá v České republice 133 775 starobních důchodců a právě ti jsou současným nastavením valorizace penzí nejvíce diskriminováni. Rada seniorů ČR dostává řadu dopisů požadující penze valorizovat nikoli procentní, ale pevnou částkou. Právě tento požadavek lze elegantně vyřešit prostřednictvím volné valorizace základní výměry penzí. Kromě tohoto konstruktivního návrhu Rada  současně požaduje penze valorizovat spravedlivěji, a to podle spotřebního koše životních nákladů důchodců. Příslušné legislativní návrhy byly vypracovány. Věříme, že současná vláda bude dlouhodobý požadavek RS ČR  akceptovat.

Připomínky a návrhy k novele zákona o důchodovém pojištění březen 2014