Počet příjemců starobních penzí v ČR klesá

Rada seniorů ČR si dovoluje informovat českou veřejnost, že katastrofiské scénaře o neufinancovatelnosti starobních penzí již dvě léta neplatí. V roce 2003 činil meziroční nárůst příjemců starobních penzí 6 389 osob, v roce 2004 meziroční nárůst dosahoval již 30 696 osob a v roce 2005 pak 16 955 osob. Poté meziroční nárůst příjemců starobních opět skokově narůstal, a to v roce 2006 o 33 480 osob, v roce 2007 o 33 515 osob, v roce 2008 o 37 140 osob, v roce 2008 o 37 140 osob, v roce 2009 o 42 363 osob, v roce 2010 o 48 000 osob a v roce 2011 o neuvěřitelných 77 132 osob. V roce 2012 se ale něco změnilo, když dynamika skokového meziročního nárůstu počtu příjemců starobních penzí řádově zvolnila, a to na meziroční nárůst pouhých 1 013 osob. Tento trend nadále pokračuje,  v roce loňském naopak došlo k meziročnímu poklesu o 839 příjemců starobních penzí. Jde o politiky, ekonomy a demografy nepředpokládaný jev, který vyžaduje zkoumat příčiny. Už proto, že důchodový věk dovršily silné poválečné ročníky. Rada seniorů tak bude činit, obáváme se zvýšené seniorské úmrtnosti.

PENZE ČESKÝCH SENIORŮ v roce 2013 a v lednu 2014