Pozvánky na akce KRAJSKÉ RADY SENIORŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Pozvánky na akce KRS KP najdete v přiložených souborech

KLUB AKTIVNÍHO STÁŘÍ Jaro 2014

Lázeňský pobyt s tréninkem paměti

Švýcarsko 23.-29.6