Jak vnímá českou situaci důchodců pan Eric Reid, dlouholetý zástupce VB v Euragu

Eric Reid

Eric Reid

Česká delegace vyjádřila svoje hluboké zklamání nad zjevně nízkými prioritami, které se věnují zabezpečení hodnoty penzí ve chvíli, kdy všechny důchodcovské benefity jsou pod stálým tlakem s potřebou snížení extrémního břemene dluhů způsobených jejich vládou. Publicita předkládána sdělovacími prostředky na základě požadavků jisté skupiny politiků volajících za to, aby starší populace hrála svoji roli v zodpovědnosti za podíl na dluzích, je alarmující.

Naši delegátI chápou požadavky škrtů ve vládních výdajích napříč Evropou, ale navzdory statistikám ukazujícím ČR mezi 8 státy s nejvyššími příjmy promítajícími se do penzí, toto ignoruje fakt, že mzdy v ČR jsou historicky, zejména z období Socialistického hospodářství, pod střední evropskou úrovní. Přiznáním úrovně Českým důchodcům pod úroveň zbytku Evropy mohou vládní škrty tímto způsobit seriózní problémy životního standardu českých důchodců a musí být energicky zastaveny.

Je to náš názor, že selhání Evropské Komise a Parlamentu v otázce udržení hodnoty Eura a prevence nadměrného zadlužování členskými státy nyní rezultuje do přísných škrtů ve vládních výdajích. Povyšuje se do selhání vlád při vyplňování jejích statutárních povinností chránit ekonomické zájmy svých populací a měla by se nyní promítnout NE ve škrtání benefitů přiznaných nejchudším ve společnosti, ale tam, kde to je možné ve vládních výdajích a projektech, zejména v neproduktivních odvětvích.

Žádáme Eurag, aby zřetelně prezentoval tento pohled a aby navrhoval moratorium na snižování reálné hodnoty penzí v rovnostářské společnosti. A vyzvednout konání těch vlád, které již takové kroky učinily.