Informace z jednání RS ČR Plzeňského kraje – dne 14.11.2013

Leoš Jochec, předseda RS ČR PK

Leoš Jochec, předseda RS ČR PK

V souladem s ročním plánem  proběhlo dne 14.11.2013 jednání Krajské rady PK.
Kromě standardních bodů jednání (informace z centra, vč. právní subjektivity, stav financí, modifikace organizačního řádu, náměty pro plán aktivit na rok 2014) byla věnována pozornost především těmto otázkám:
- Příprava městské organizace RSČR v Domažlicích
- Rychlý růst počtu držitelů a zájemců o karty projektu Senior Pas. Jednání se účastnili zástupci koordinátora. Rychlý nárůst držitelů karet vyžaduje i nárůst poskytovatelů, koordinátor uvítá náměty na poskytovatele z regionů. Diskutován návrh na umístění aktuálního seznamu poskytovatelů v regionu na stránce příslušné Krajské rady.
- Velmi kritická diskuse se rozvinula k nekorektnímu informovaní orgánů státní správy a následně tisku o vývoji situace důchodců. Problém spočívá v tom, že tiskové zprávy nepracují s odpovídajícími čísly – příkladem může být informace, že průměrná penze se zvýšila v 1.pololetí letošního roku o 1,8%, ale valorizace penzí zvýšila penze jen o 1,3%, což při růstu životních nákladů důchodců o 2,3% vede k poklesu kupní síly o další 1%. MPSV publikuje informace, že kupní síla příjmu důchodců se v 1. čtvrtletí 2013 zvýšila o 3,3% oproti 1. čtvrtletí 2012. Skutečností je, že zhoršování situace důchodců je v roce 2013 pomalejší než v roce 2012, zhoršování bohužel pokračuje. V období 2011 až 2013 se zvýšily nekompenzované životní náklady domácností důchodců o 7%.
Karel Knap