Informační leták JČ KRS

Informační leták JČ KRS, který je rozšiřován na akcích pro nečlenskou veřejnost