Projekt RS ČR k podpoře zaměstnávání 60+

 Rada seniorů ČR vypracovala projekt k podpoře zaměstnávání 60+. Jde o ojedinělý projekt, který má vysokou vypovídací hodnotu a zajímavá data o zapojení seniorské populace do ekonomických aktivit. Z projektu  je možné vysledovat konkrétní dopady zrušené slevy na dani na jednotlivé skupiny pracujících důchodců (2 070 Kč měsíčně). Projekt byl zpracován na základě finanční podpory MPSV,  orgány RS ČR schválen a postoupen státu k dalšímu využití. Znění projektu najdete v příloze

zaměstnávání osob 60+