Vedení Rady seniorů u ministryně práce a sociálních věcí

 

V blahopřejném dopise, zaslaném u příležitosti jmenování do vysoké státní fuknce – ministryně práce a sociálních věcí, požádalo vedení Rady seniorů paní Ing. Ludmilu Müllerovou o schůzku. Navázalo tím na jednání, která vedli s jejím předchůdcem.

 

Setkání se uskutečnilo před Vánoci na MPSV. Vzhledem k tomu, že šlo o setkání první a tedy poznávací, vedlo se v přátelském duchu. Nicméně zástupci seniorské populace nepřišli paní ministryni pouze blahopřát. A tak jí řnastínili, o čem jednali s jejím předchůdcem a zmínili se i o problémech, které seniorskou populaci nejvíce pálí.

 

Nízkou valorizací důchodů počínaje, přes zrušení slev na železnici, zdanění pracujících důchodců, přes absenci zákona o sociálním bydlení, a tedy i problémy s nedostatekem malometrážních bytů pro osamělé seniory až po zákon o hmotné nouzi.

 

Zástupci seniorů načrtli i několik možností řešení a pohovořili svých představách o další spolupráci s tímto resortem.

 

Paní ministryně vše se zájmem vyslechla, poděkovala za podněty i nabídku spolupráce. Na návrh doktora Pernese, zda by se představitelé ministerstva a Rady seniorů nemohli setkávat alespoň jednou za půl roku nad konkrétními problémy reagovala souhlasně. Požádala rovnou o zaslání termínu na leden.

 

Předseda Rady seniorů byl s takovým výsledkem spokojen. Věří, že se spolupráce nejen nastaví a rozběhne, ale že oprávněné návrhy a nároky seniorské populace budou brány v úvahu a zohledněny i v rámci nové legislativy.