Stanovisko RSČR k normativním nákladům na bydlení pro rok 2013

 

Dne 4. prosince 2012 zaslalo vedení RSČR dopis na ministerstvo práce a sociálních věcí k rukám mgr. Tomáše Urbana. Jeho obsahem bylo stanovisko a zásadní připomínky k návrhu Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2013 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení.

Plné znění dokumentu najdete v příloze.

Stanovisko k normativním nákladům na bydlení