Stanovisko RSČR ke zdravotní reformě 2011

Dopis vedení RSČR ministru zdravotnictví Leoši Hegerovi. Obsahuje zásadní připomínky a zásadní návrhy k návrhu zákona o zdravotních službách, k návrhu zákona o specifických zdravotních službách, k návrhu zákona o zdravotnické záchranné službě a k návrhu zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě.

zdravotni_reforma_2011