Stanovisko a připomínky RSČR k valorizaci penzí 2011

30. srpna 2010 odeslalo vedení RSČR dopis ředitelce legislativního odboru MPSV Naděždě Břeské.  Obsahoval stanoviska a zásadní připomínky Rady seniorů České republiky k návrhu nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2011, k návrhu nařízení vlády o zvýšení příplatku k důchodu v roce 2011 a k návrhu nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravy všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu.

 

valorizacepenzi2011