Stanovisko RSČR k valorizaci penzí 2008

 

Dne 7. září 2007 odeslalo vedení RSČR dopis místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí ČR Petru Nečasovi. Jeho náplní byla stanoviska a připomínky Rady seniorů České republiky k návrhu nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2008, k návrhu nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu a k návrhu nařízení vlády o zvýšení příplatku k důchodu v roce 2008.

 

valorizace penzí 2008