Propočty ekonomické komise RSČR k dopadům reformy na seniory – 2007

Ekonomická komise RSČR zpracovala propočty dopadu této „takzvané“ reformy, schválené vládou ČR 23. 5. 2007 na důchodce. Propočty byly provedeny podle spotřebního koše a vah jednotlivých položek
tohoto koše Českého statistického úřadu pro výpočet Indexu Životních Nákladů Důchodců (IŽDN), zejména s ohledem na zvýšení DPH z 5 na 9 % u základních životních potřeb, zvýšení DPH z 5 na 19 % u stavebních prací, což mimo deregulaci ovlivní náklady na bydlení všech skupin obyvatel, zavedení ekologických daní, které zdraží teplo a předpokládaného zvýšení daní z nemovitostí, předpokládané inflace v roce 2007 a regulačních poplatků ve zdravotnictví.

 

dopad_reformy