Stanovisko RSČR k sociální reformě – duben 2007

Zásadní připomínky Rady seniorů České republiky k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v sociální oblasti a některé další zákony. Znění dopisu z 19. dubna 2007 najdete v příloze v plném znění.

 

socialni_reforma